Město Vizovice
Vizovice

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Vizovice, ul. Štěpská

Číslo jednací: MUVIZ 011995/2021

Číslo spisu: MUVIZ 011995/2021

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - Vizovice ul. Štěpská, provádění prací na demontáži sloupu NN pomocí jeřábu 

OOP stanovení PÚ - Vizovice, ul. Štěpská (430.17 kB)

situace DZ (490.09 kB)

Datum sejmutí: 28. 7. 2021 Zodpovídá: Petra Štipčáková