Město Vizovice
Vizovice

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Vizovice, VPÚK č. 51u, parc. č. 5355

Číslo jednací: MUVIZ 010542/2020

Číslo spisu: S MUVIZ 010542/2020

Datum sejmutí: 17. 7. 2020 Zodpovídá: Petra Štipčáková