Město Vizovice
Vizovice

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - obec Jasenná

Číslo jednací: MUVIZ 004637/2020

Stanovení přechodné úpravy provozu pro provádění stavebních prací v obci Jasenná

OOP Stanovení

situace

Datum sejmutí: 3. 4. 2020 Zodpovídá: Bc. Marie Balusková