Město Vizovice
Vizovice

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Opatření obecné povahy č. 1/2020 - Změna č. 1 Územního plánu Bratřejov a Úplné znění Územního plánu Bratřejov po vydání změny č. 1