Město Vizovice
Vizovice

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Opatření obecné povahy č. 1/2021 - Změna č. 1 Územního plánu Trnava a Úplné znění Územního plánu Trnava po vydání změny č. 1