Město Vizovice
Vizovice

VV - oznámení o zahájení společného řízení - Most M 02 U Zrníků v Bratřejově

Číslo jednací: MUVIZ 8688/2020

Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení na stavbu "Rekonstrukce most

M 02 U Zrníků"

Oznámení o zahájení společného řízení

Situační výkres

Datum sejmutí: 17. 6. 2020 Zodpovídá: Bc. Marie Balusková