Město Vizovice
Vizovice

Výzva k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu

"Oprava střechy budovy č.p. 1194 ve Vizovicích"
Datum sejmutí: 9. 4. 2021 Zodpovídá: Mgr. Petr Dostál