Město Vizovice
Vizovice

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Římskokatolická farnost Vizovice - schváleno ZMV dne 8.2.2021

Datum sejmutí: 30. 4. 2024 Zodpovídá: Ing. Eva Kubíčková