Město Vizovice
Vizovice

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Vizovjánek - účast na mezinárodním festivalu - schváleno ZMV dne 8.2.2021

Datum sejmutí: 31. 3. 2024 Zodpovídá: Ing. Eva Kubíčková