Město Vizovice
Vizovice

Volby

Vzory pro kandidátní listinu podanou sdružením nezávislých kandidátů Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 25. 5. 2018 Datum sejmutí: 31. 8. 2021
Vzory pro podání kandidátní listiny podané nezávislým kandidátem Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 25. 5. 2018 Datum sejmutí: 31. 8. 2021
Vzory pro podání kandidátní listiny podané politickou stranou/politickým hnutím Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 25. 5. 2018 Datum sejmutí: 31. 8. 2021
Vzory pro kandidátní listinu podanou sdružením potických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 26. 5. 2018 Datum sejmutí: 31. 8. 2021
Vzory pro podání kandidátní listiny podané koalicí politických stran a hnutí Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 26. 5. 2018 Datum sejmutí: 31. 8. 2021
Informace k podávání kandidátních listin Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 26. 5. 2018 Datum sejmutí: 31. 8. 2021
Kandidatura volební strany - nezávislý kandidát, sdružení nezávislých kandidátů Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 26. 5. 2018 Datum sejmutí: 31. 8. 2021
Informace o losování pořadí kandidujících politických stran a hnutí Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 14. 8. 2018 Datum sejmutí: 15. 8. 2021
Vyvěšeno: 15. 8. 2018 Datum sejmutí: 20. 8. 2018