Město Vizovice
Město Vizovice

Informace o schválené úpravě rozpočtu - RO 3R/2022 - schváleno radou města dne 19.10.2022 - usnesení 87/380/2022

Datum sejmutí: 31. 3. 2023 Zodpovídá: