Město Vizovice
Město Vizovice

Informace o schválené úpravě rozpočtu - RO 4R/2022 - schváleno radou města dne 28.11.2022 - usnesení č. 2/51/2022

Datum sejmutí: 31. 3. 2023 Zodpovídá: Ing. Jana Žalková