Město Vizovice
Město Vizovice

KÚZK - VV - návrh Zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje ZK v uplynulém období 2018-2022

Číslo jednací: MUVIZ 13039/2022

Datum sejmutí: 8. 8. 2022 Zodpovídá: Zdeňka Hajdíková