Město Vizovice
Město Vizovice

Ministerstvo zemědělství vydává na základě § 51a zákona č. 289/1995 Sb. o lesích opatření obecné povahy

Číslo jednací: MUVIZ 22134/2022

Datum sejmutí: 6. 12. 2022 Zodpovídá: Zdeňka Hajdíková