Město Vizovice
Město Vizovice

OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - MK Vizovice, provádění prací v rámci stavby Vizovice, Chrastěšovská, kabel. vedení NN

Číslo jednací: MUVIZ 014165/2023

Číslo spisu: S MUVIZ 014165/2023

Datum sejmutí: 9. 6. 2023 Zodpovídá: Petra Štipčáková