Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil. III/4894, III/4893, MK a ÚK v k. ú. Trnava u Zlína, realizace 3. etapy stavby ČOV a splašková kanalizace Trnava: Uzavírka silnice III/4894

Daný dokument již není k dispozici
Zpět