Město Vizovice
Město Vizovice

OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. sil. III/4915 k. ú. Všemina

Číslo jednací: MUVIZ 013968/2023

Číslo spisu: S MUVIZ 013968/2023

Datum sejmutí: 7. 6. 2023 Zodpovídá: Petra Štipčáková