Město Vizovice
Město Vizovice

OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - Oprava části silnice I/49 v k. ú. Zádveřice

Číslo jednací: MUVIZ 018483/2022

Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích z důvodu provádění prací na opravě části silnice I/49 v k. ú. Zádveřice a Lípa nad Dřevnicí 

OOP - stanovení PÚP (307.64 kB)

příloha - situační výkresy DZ (2.04 MB)

 

Datum sejmutí: 8. 10. 2022 Zodpovídá: Bc. Marie Balusková