Město Vizovice
Město Vizovice

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Hrobice, provádění prací na výměně sloupu VN

Číslo jednací: MUVIZ 010183/2022

Číslo spisu: S MUVIZ 010183/2022

Datum sejmutí: 30. 6. 2022 Zodpovídá: Petra Štipčáková