Město Vizovice
Město Vizovice

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil. III/4915, MK v k. ú. Slušovice (nám. Svobody)

Číslo jednací: MUVIZ 011924/2022

Číslo spisu: S MUVIZ 011924/2022

Datum sejmutí: 11. 7. 2022 Zodpovídá: Petra Štipčáková