Město Vizovice
Město Vizovice

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Vizovice, letní kino

Číslo jednací: MUVIZ 010114/2022

Číslo spisu: S MUVIZ 010114/2022

Datum sejmutí: 1. 7. 2022 Zodpovídá: Petra Štipčáková