Město Vizovice
Město Vizovice

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Vizovice, MK ul. Příkrá

Číslo jednací: MUVIZ 017426/2022

Číslo spisu: S MUVIZ 017426/2022

Přechodná úprava provozu na místní komunikaci ul. Příkrá v obci Vizovice - realizace vodovodní a kanalizační přípojky

OOP stanovení PÚ - Vizovice, ul. Příkrá (387.48 kB)

situace DZ (688.28 kB)

Datum sejmutí: 26. 9. 2022 Zodpovídá: Petra Štipčáková