Město Vizovice
Město Vizovice

Oznámení o vyhlášení právního předpisu: Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Datum sejmutí: 30. 11. 2023 Zodpovídá: Danuše Lukašíková