Město Vizovice
Město Vizovice

Oznámení o vyhlášení právního předpisu: Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného

Číslo jednací: MUVIZ 29168/2023

Datum sejmutí: 30. 11. 2023 Zodpovídá: Danuše Lukašíková