Město Vizovice
Město Vizovice

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu

Číslo jednací: MUVIZ 023182/2023

Datum sejmutí: 2. 1. 2024 Zodpovídá: Filip Palčík