Město Vizovice
Město Vizovice

Schválený závěrečný účet města Vizovice za rok 2021 - schváleno na ZMV dne 23.05.2022