Město Vizovice
Město Vizovice

ÚZSVM - aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitostí zapsaných v KN

Číslo jednací: MUVIZ 15856/2022

Datum sejmutí: 31. 12. 2023 Zodpovídá: Zdeňka Hajdíková