Město Vizovice
Město Vizovice

ÚZSVM - aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitostí zapsaných v KN

Číslo jednací: MUVIZ 022341/2023

Datum sejmutí: 1. 1. 2024 Zodpovídá: Mgr. Petr Dostál