Město Vizovice
Město Vizovice

Veřejná vyhláška - Zahájení řízení - Společné územní a stavební povolení - Parkovací plochy Zádveřice-Raková

Číslo jednací: MUVIZ 018538/2022

Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení - "Nová parkovací místa Zádveřice"

Oznámení zahájení řízení (387.11 kB)

situační výkres (318.04 kB)

Datum sejmutí: 1. 10. 2022 Zodpovídá: Bc. Marie Balusková