Město Vizovice
Město Vizovice

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Římskokatolická farnost - projekt Otevřené brány - schváleno ZMV dne 28.3.2022

Datum sejmutí: 31. 5. 2025 Zodpovídá: