Město Vizovice
Město Vizovice

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SDH Vizovice - dotace na činnost s dětmi - schváleno na ZMV dne 23.05.2022

Datum sejmutí: 31. 7. 2025 Zodpovídá: