Město Vizovice
Město Vizovice

VV - OOP- Stanovení přechodné úpravy provozu - Vizovice - Čamínka

Číslo jednací: MUVIZ 001282/2023

Doručování veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu v lokalitě Čamínka - Testování vozidel - KRESTA RACING s.r.o.

Stanovení PÚP (300.99 kB)

situace PÚP (150.15 kB)

 

Datum sejmutí: 6. 2. 2023 Zodpovídá: Bc. Marie Balusková