Město Vizovice
Město Vizovice

VV - Oznámení zahájení řízení - Cyklostezka Vizovice Etapa I

Číslo jednací: MUVIZ 001277/2023

Doručení veřejnou vyhláškou - Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení na stavbu "Cyklostezka Vizovice Etapa I"

Oznámení o zahájení řízení - společné Ú+S Cyklostezka Vizovice.pdf (396.9 kB)

situační výkres (181.43 kB)

 

Datum sejmutí: 2. 2. 2023 Zodpovídá: Bc. Marie Balusková