Město Vizovice
Město Vizovice

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO UMĚLÉHO TRÁVNÍKU VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVIŠTĚ NA ULICI KOMENSKÉHO VE VIZOVICÍCH