Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Zahájení zjišťovacího řízení koncepce „Aktualizace v plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035“ dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Daný dokument již není k dispozici
Zpět