Město Vizovice
Město Vizovice

Záměr pronájmu bytu č. 330 v domu č.p. 1194 (DPS) na ulici Pardubská ve Vizovicích

Číslo jednací: MUVIZ 019075/2022

Datum sejmutí: 10. 10. 2022 Zodpovídá: Mgr. Petr Dostál