Město Vizovice
Město Vizovice

Záměr pronájmu pozemků p.č. 3252/2, p.č. 3252/3, p.č. 279/2 a p.č. st. 1404 v k.ú. Vizovice

Číslo jednací: MUVIZ 009282/2022

Datum sejmutí: 31. 5. 2022 Zodpovídá: Mgr. Petr Dostál