Město Vizovice
Město Vizovice

Záměr pronájmu pozemků p.č. 752/52 a p.č. 752/20 v k.ú. Vizovice

Číslo jednací: MUVIZ 009283/2022

Datum sejmutí: 31. 5. 2022 Zodpovídá: Mgr. Petr Dostál