Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Závěrečný účet města Vizovice za rok 2023

Číslo jednací: MUVIZ 015926/2024

Zaverecny_ucet_mesta_2023.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 958.39 kB

Příloha č. 1 Rozbor plnění příjmů a výdajů roku 2023 v porovnání s rokem 2022.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 241.22 kB

Příloha č. 2 Rozbor hospodaření dle odvětví.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 170.67 kB

Příloha č. 3 Výkaz plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 31.12.2023.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 192.37 kB

Příloha č. 4 Rozvaha města Vizovice k 31.12.2023.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 112.51 kB

Příloha č. 5 Výkaz zisku a ztráty Města Vizovice 5 31.12.2023.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 109.16 kB

Příloha č. 6 Výkaz Příloha k 31.12.2023.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 119.53 kB

Příloha č. 7 Přehled úvěrů k 31.12.2023.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 83.48 kB

Příloha č. 8 Nedokončený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek k 31.12.2023.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 271.05 kB

Příloha č. 9 Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace města Vizovice k 31.12.2023.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 626.54 kB

Příloha č. 10 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Vizovice za rok 2023.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 392.19 kB

Příloha č. 11 Kulturní centrum Vizovice - přehled hospodařní v roce 2023 a srovnání s předchozími lety.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 370.68 kB

Příloha č. 12 Kulturní centrum Vizovice_Zpráva o činnosti.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 948.07 kB

 

Datum sejmutí: 31. 7. 2025