Město Vizovice
Město Vizovice

Územní plány obcí ORP

Březová > Úplné znění Územního plánu Březová po změně č. 2

platný územní plán od 06.05.2022

0 Úplné znění Územního plánu Březová po vydání změny č. 2

zaznam_o_ucinnosti_-_uplne_zneni_Brezova (1).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 391,53 kB
Staženo: 180×
Vloženo: 19. 5. 2022

P 1 Textová část Územního plánu Březová úplné znění po vydání změny

ÚP Březová - zm.č.2 úplné znění finále.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 888,98 kB
Staženo: 191×
Vloženo: 19. 5. 2022

P2 2-1 Výkres základního členění území

zakl_clen.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 341,89 kB
Staženo: 163×
Vloženo: 19. 5. 2022

P2 2-2 Hlavní výkres

hlavni.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 599,48 kB
Staženo: 220×
Vloženo: 19. 5. 2022

P2 2-3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

verej.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 456,48 kB
Staženo: 158×
Vloženo: 19. 5. 2022

P3 1 Textová část odůvodnění Územního plánu Březová

ÚP Březová - odůvodnění 0909- čistopis.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 758,31 kB
Staženo: 144×
Vloženo: 19. 5. 2022

P3 2 Textová část odůvodnění Změny č. 1

Březová č.1 - odůvodnění.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 497,52 kB
Staženo: 155×
Vloženo: 19. 5. 2022

P3 3 Textová část odůvodnění Změny č. 2

ÚP Březová -zm.2. odůvodnění finále.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 837,87 kB
Staženo: 149×
Vloženo: 19. 5. 2022

P4 1-1 Koordinační výkres

kordinacni.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,48 MB
Staženo: 160×
Vloženo: 19. 5. 2022

P4 1-2 Výkres širších vztahů

sirsi_brezova.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,34 MB
Staženo: 154×
Vloženo: 19. 5. 2022

P4 1-3 Výkres ZPF

zpf.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,27 MB
Staženo: 144×
Vloženo: 19. 5. 2022

P4 1-4 Výkres technické infrastruktury - vodní hospodářství

vodni_hosp.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 908,42 kB
Staženo: 157×
Vloženo: 19. 5. 2022

P4 1-5 Výkres technické infrastruktury - doprava, energetika, spoje

energetika.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 706,17 kB
Staženo: 155×
Vloženo: 19. 5. 2022