Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Informace k vydání voličského průkazu

Informace k vydání voličského průkazu

Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz.

S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. Městský úřad Vizovice, Odbor přestupkový a správní vydává voličské průkazy pro občany přihlášené k trvalému pobytu na území města Vizovice.

Volič může požádat o voličský průkaz osobně s dokladem totožnosti do 5. června 2024 na Odboru přestupkovém a správním MěÚ Vizovice.

Písemná žádost o vydání voličského průkazu musí být doručena obecnímu úřadu nejpozději 31. května 2024 v 16:00 hodin. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (nestačí pouhý e-mail). Obecní úřad předá voliči voličský průkaz nejdříve 23. května 2024, a to buď voliči osobně, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Žádost o vydání VP

Plná moc k převzetí VP

Přílohy

Žádost o vydání VP.docx

Žádost o vydání VP.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 20,15 kB

Plná moc k převzetí VP.docx

Plná moc k převzetí VP.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 16,14 kB
Datum vložení: 21. 3. 2024 13:58
Datum poslední aktualizace: 3. 4. 2024 16:45
Autor: Mgr. Anna Kořenková