Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Odpady

Podle ust. § 60 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech má město povinnost informovat nejméně jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu. Nejméně jednou ročně obec zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému. Město Vizovice bude tuto povinnost plnit v této sekci věnované odpadům. Kromě toho zde můžete nalézt další zajímavé a užitečné informace z oblasti nakládání s odpady.