Město Vizovice
Město Vizovice

Oranžové hřiště

Provozní doba víceúčelového hřiště

8 – 12 hod. možnost soukromých rezervací
12 – 17 hod. veřejnost ( v tomto čase není možné provádět osobní rezervace, doba je vyhrazená pro veřejnost
17 – 19 hod. osobní rezervace
19 – 21 hod. veřejnost s možností ojedinělých rezervací


Časy, kde je umožněna osobní rezervace je také dobou pro veřejnost, v případě, že zájem o rezervace není, hřiště je volné pro veřejnost.

V době vyhrazené pro osobní rezervace – pokud je více zájemců o stejný čas, zájemci se budou střídat.

Rezervace budou vyvěšeny na tabuli u hřiště nebo lze ji zjistit i na telefonu správkyně hřiště. 

Pro objednávku termínu rezervace hřiště volejte tel: 739 204 910.
Rezervace je možná vždy minimálně celou hodinu a maximálně 2 hodiny. Dle provozního řádu hřiště je nutné termín rezervovat vždy 3 dny předem.

Vstup na hřiště je možný pouze v čisté obuvi se světlou podrážkou. 

Na hřišti je možné hrát tenis, házenou, košíkovou, minikopanou, floorbal, nohejbal, volejbal a další sporty.

Provozní řád víceúčelového sportovního hřiště
otevření hřištěHřiště Janova hora