Město Vizovice
Město Vizovice

Podporuje nás

Prakticky žádná kulturní aktivita se neobejde bez hmotné a finanční podpory od veřejných orgánů, podnikatelských subjektů a kultuře příznivě nakloněných osob. V roce 2015 nás podporují:

Fond kultury Zlínského kraje
Nadace Český hudební fond
Členky a členové Rady města Vizovice  
Mgr. Petr Gazdík      
PharmDr. Bohumil Hanák – Lékárny HANÁK Vizovice, Vsetín
MUDr. Vladimíra a Stanislav Kubíčkovi
AB, květinářství s.r.o.
KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o.
MITAS a.s.
PODHÁJÍ s.r.o.
ROSTRA s.r.o.
RUDOLF JELÍNEK a.s.    
VALENDIN spol. s r.o.      
Vizocargo s.r.o.

Všem děkujeme za jejich štědrá srdce a pomocné ruce.

Za pomoc a podporu děkujeme také vedení města Vizovice, správě Státního zámku Vizovice, všem, kteří nám pomáhají při organizaci koncertů, i těm, kteří šíří zprávy o hezkých zámeckých večerech a pomáhají tak získávat další posluchače.

KPH Vizovice