Město Vizovice
Vizovice

Město Vizovice

Mimořádná provozní doba MěÚ Vizovice

Dle usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 8. října 2020 se od pondělí 12. října 2020 omezí úřední hodiny MěÚ Vizovice. 

Městský úřad Vizovice je pro veřejnost otevřen:
v pondělí a středa
v době od 08:00 do 11:00 hodin a 
v době od 15:00 do 17:00 hodin.

Vstup do úřadu bude v neúřední dny na všech pracovištích uzavřen. Předem objednaného či zarezervovaného občana k vyřízení neodkladné záležitosti ve stanovenou dobu osobně převezme u vstupu pověřený zaměstnanec konkrétního odboru. Je upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt.

Dle usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 8. října 2020 se od pondělí 12. října 2020 omezí úřední hodiny MěÚ Vizovice.

Městský úřad Vizovice na ulici Nábřežní 993 (budova hasičské zbrojnice) úřední hodiny pro veřejnost:
v pondělí a středa
v době od 08:00 do 11:00 hodin a v době od 15:00 do 17:00 hodin.

Vstup do úřadu bude uzavřen. Naléhavé úřední záležitosti mohou občané vyřídit osobně pouze na základě předchozího objednání. Předem objednaného či zarezervovaného občana k vyřízení neodkladné záležitosti ve stanovenou dobu osobně převezme u vstupu pověřený zaměstnanec konkrétního odboru. Je upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt.

Dle usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 8. října 2020 se od pondělí 12. října 2020 omezí úřední hodiny na detašovaném pracovišti Živnostenského odboru ve Slušovicích MěÚ Vizovice. Toto omezení je platné do 25. října 2020.

Detašované pracoviště Živnostenského odboru je v MěÚ Slušovice pro veřejnost otevřeno:
v pondělí 
v době od 08:00 do 10:00 hodin a 
v době od 13:00 do 16:00 hodin.

Detašované pracoviště Sociálního odboru je v MěÚ Slušovice pro veřejnost otevřeno:
ve středu
v době od 08:00 do 10:00 hodin a 
v době od 13:00 do 16:00 hodin.
V případě neodkladných záležitostí kontaktujte telefonicky nebo e-mailem.
Mgr. Ing. Vladimír Nedbal, vedoucí Sociálního odboru – tel. 777 471 157, vladimir.nedbal@vizovice.eu  

Předem objednaného či zarezervovaného občana k vyřízení neodkladné záležitosti ve stanovenou dobu osobně převezme u vstupu pověřený zaměstnanec konkrétního odboru. Je upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt.

COVID-19

 

https://koronavirus.mzcr.cz 

Aktuální statistiky, vydaná opatření proti nákaze, informace pro zdravotníky, zaměstnavatele i zaměstnance, doporučené postupy, tiskové zprávy či potřebné materiály ke stažení.

Registrace k očkování proti nemoci COVID-19
Jak se přihlásit?   Registrační web https://crs.uzis.cz/

AKTUALITY